clang  15.0.0git
avx512vlvbmi2intrin.h
Go to the documentation of this file.
1 /*===------------- avx512vlvbmi2intrin.h - VBMI2 intrinsics -----------------===
2  *
3  *
4  * Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
5  * See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
6  * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
7  *
8  *===-----------------------------------------------------------------------===
9  */
10 #ifndef __IMMINTRIN_H
11 #error "Never use <avx512vlvbmi2intrin.h> directly; include <immintrin.h> instead."
12 #endif
13 
14 #ifndef __AVX512VLVBMI2INTRIN_H
15 #define __AVX512VLVBMI2INTRIN_H
16 
17 /* Define the default attributes for the functions in this file. */
18 #define __DEFAULT_FN_ATTRS128 __attribute__((__always_inline__, __nodebug__, __target__("avx512vl,avx512vbmi2"), __min_vector_width__(128)))
19 #define __DEFAULT_FN_ATTRS256 __attribute__((__always_inline__, __nodebug__, __target__("avx512vl,avx512vbmi2"), __min_vector_width__(256)))
20 
21 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
22 _mm_mask_compress_epi16(__m128i __S, __mmask8 __U, __m128i __D)
23 {
24  return (__m128i) __builtin_ia32_compresshi128_mask ((__v8hi) __D,
25  (__v8hi) __S,
26  __U);
27 }
28 
29 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
31 {
32  return (__m128i) __builtin_ia32_compresshi128_mask ((__v8hi) __D,
33  (__v8hi) _mm_setzero_si128(),
34  __U);
35 }
36 
37 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
38 _mm_mask_compress_epi8(__m128i __S, __mmask16 __U, __m128i __D)
39 {
40  return (__m128i) __builtin_ia32_compressqi128_mask ((__v16qi) __D,
41  (__v16qi) __S,
42  __U);
43 }
44 
45 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
47 {
48  return (__m128i) __builtin_ia32_compressqi128_mask ((__v16qi) __D,
49  (__v16qi) _mm_setzero_si128(),
50  __U);
51 }
52 
53 static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS128
55 {
56  __builtin_ia32_compressstorehi128_mask ((__v8hi *) __P, (__v8hi) __D,
57  __U);
58 }
59 
60 static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS128
62 {
63  __builtin_ia32_compressstoreqi128_mask ((__v16qi *) __P, (__v16qi) __D,
64  __U);
65 }
66 
67 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
68 _mm_mask_expand_epi16(__m128i __S, __mmask8 __U, __m128i __D)
69 {
70  return (__m128i) __builtin_ia32_expandhi128_mask ((__v8hi) __D,
71  (__v8hi) __S,
72  __U);
73 }
74 
75 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
77 {
78  return (__m128i) __builtin_ia32_expandhi128_mask ((__v8hi) __D,
79  (__v8hi) _mm_setzero_si128(),
80  __U);
81 }
82 
83 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
84 _mm_mask_expand_epi8(__m128i __S, __mmask16 __U, __m128i __D)
85 {
86  return (__m128i) __builtin_ia32_expandqi128_mask ((__v16qi) __D,
87  (__v16qi) __S,
88  __U);
89 }
90 
91 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
93 {
94  return (__m128i) __builtin_ia32_expandqi128_mask ((__v16qi) __D,
95  (__v16qi) _mm_setzero_si128(),
96  __U);
97 }
98 
99 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
100 _mm_mask_expandloadu_epi16(__m128i __S, __mmask8 __U, void const *__P)
101 {
102  return (__m128i) __builtin_ia32_expandloadhi128_mask ((const __v8hi *)__P,
103  (__v8hi) __S,
104  __U);
105 }
106 
107 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
109 {
110  return (__m128i) __builtin_ia32_expandloadhi128_mask ((const __v8hi *)__P,
111  (__v8hi) _mm_setzero_si128(),
112  __U);
113 }
114 
115 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
116 _mm_mask_expandloadu_epi8(__m128i __S, __mmask16 __U, void const *__P)
117 {
118  return (__m128i) __builtin_ia32_expandloadqi128_mask ((const __v16qi *)__P,
119  (__v16qi) __S,
120  __U);
121 }
122 
123 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
125 {
126  return (__m128i) __builtin_ia32_expandloadqi128_mask ((const __v16qi *)__P,
127  (__v16qi) _mm_setzero_si128(),
128  __U);
129 }
130 
131 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
132 _mm256_mask_compress_epi16(__m256i __S, __mmask16 __U, __m256i __D)
133 {
134  return (__m256i) __builtin_ia32_compresshi256_mask ((__v16hi) __D,
135  (__v16hi) __S,
136  __U);
137 }
138 
139 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
141 {
142  return (__m256i) __builtin_ia32_compresshi256_mask ((__v16hi) __D,
143  (__v16hi) _mm256_setzero_si256(),
144  __U);
145 }
146 
147 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
148 _mm256_mask_compress_epi8(__m256i __S, __mmask32 __U, __m256i __D)
149 {
150  return (__m256i) __builtin_ia32_compressqi256_mask ((__v32qi) __D,
151  (__v32qi) __S,
152  __U);
153 }
154 
155 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
157 {
158  return (__m256i) __builtin_ia32_compressqi256_mask ((__v32qi) __D,
159  (__v32qi) _mm256_setzero_si256(),
160  __U);
161 }
162 
163 static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS256
165 {
166  __builtin_ia32_compressstorehi256_mask ((__v16hi *) __P, (__v16hi) __D,
167  __U);
168 }
169 
170 static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS256
172 {
173  __builtin_ia32_compressstoreqi256_mask ((__v32qi *) __P, (__v32qi) __D,
174  __U);
175 }
176 
177 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
178 _mm256_mask_expand_epi16(__m256i __S, __mmask16 __U, __m256i __D)
179 {
180  return (__m256i) __builtin_ia32_expandhi256_mask ((__v16hi) __D,
181  (__v16hi) __S,
182  __U);
183 }
184 
185 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
187 {
188  return (__m256i) __builtin_ia32_expandhi256_mask ((__v16hi) __D,
189  (__v16hi) _mm256_setzero_si256(),
190  __U);
191 }
192 
193 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
194 _mm256_mask_expand_epi8(__m256i __S, __mmask32 __U, __m256i __D)
195 {
196  return (__m256i) __builtin_ia32_expandqi256_mask ((__v32qi) __D,
197  (__v32qi) __S,
198  __U);
199 }
200 
201 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
203 {
204  return (__m256i) __builtin_ia32_expandqi256_mask ((__v32qi) __D,
205  (__v32qi) _mm256_setzero_si256(),
206  __U);
207 }
208 
209 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
210 _mm256_mask_expandloadu_epi16(__m256i __S, __mmask16 __U, void const *__P)
211 {
212  return (__m256i) __builtin_ia32_expandloadhi256_mask ((const __v16hi *)__P,
213  (__v16hi) __S,
214  __U);
215 }
216 
217 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
219 {
220  return (__m256i) __builtin_ia32_expandloadhi256_mask ((const __v16hi *)__P,
221  (__v16hi) _mm256_setzero_si256(),
222  __U);
223 }
224 
225 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
226 _mm256_mask_expandloadu_epi8(__m256i __S, __mmask32 __U, void const *__P)
227 {
228  return (__m256i) __builtin_ia32_expandloadqi256_mask ((const __v32qi *)__P,
229  (__v32qi) __S,
230  __U);
231 }
232 
233 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
235 {
236  return (__m256i) __builtin_ia32_expandloadqi256_mask ((const __v32qi *)__P,
237  (__v32qi) _mm256_setzero_si256(),
238  __U);
239 }
240 
241 #define _mm256_shldi_epi64(A, B, I) \
242  ((__m256i)__builtin_ia32_vpshldq256((__v4di)(__m256i)(A), \
243  (__v4di)(__m256i)(B), (int)(I)))
244 
245 #define _mm256_mask_shldi_epi64(S, U, A, B, I) \
246  ((__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)(U), \
247  (__v4di)_mm256_shldi_epi64((A), (B), (I)), \
248  (__v4di)(__m256i)(S)))
249 
250 #define _mm256_maskz_shldi_epi64(U, A, B, I) \
251  ((__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)(U), \
252  (__v4di)_mm256_shldi_epi64((A), (B), (I)), \
253  (__v4di)_mm256_setzero_si256()))
254 
255 #define _mm_shldi_epi64(A, B, I) \
256  ((__m128i)__builtin_ia32_vpshldq128((__v2di)(__m128i)(A), \
257  (__v2di)(__m128i)(B), (int)(I)))
258 
259 #define _mm_mask_shldi_epi64(S, U, A, B, I) \
260  ((__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)(U), \
261  (__v2di)_mm_shldi_epi64((A), (B), (I)), \
262  (__v2di)(__m128i)(S)))
263 
264 #define _mm_maskz_shldi_epi64(U, A, B, I) \
265  ((__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)(U), \
266  (__v2di)_mm_shldi_epi64((A), (B), (I)), \
267  (__v2di)_mm_setzero_si128()))
268 
269 #define _mm256_shldi_epi32(A, B, I) \
270  ((__m256i)__builtin_ia32_vpshldd256((__v8si)(__m256i)(A), \
271  (__v8si)(__m256i)(B), (int)(I)))
272 
273 #define _mm256_mask_shldi_epi32(S, U, A, B, I) \
274  ((__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)(U), \
275  (__v8si)_mm256_shldi_epi32((A), (B), (I)), \
276  (__v8si)(__m256i)(S)))
277 
278 #define _mm256_maskz_shldi_epi32(U, A, B, I) \
279  ((__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)(U), \
280  (__v8si)_mm256_shldi_epi32((A), (B), (I)), \
281  (__v8si)_mm256_setzero_si256()))
282 
283 #define _mm_shldi_epi32(A, B, I) \
284  ((__m128i)__builtin_ia32_vpshldd128((__v4si)(__m128i)(A), \
285  (__v4si)(__m128i)(B), (int)(I)))
286 
287 #define _mm_mask_shldi_epi32(S, U, A, B, I) \
288  ((__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)(U), \
289  (__v4si)_mm_shldi_epi32((A), (B), (I)), \
290  (__v4si)(__m128i)(S)))
291 
292 #define _mm_maskz_shldi_epi32(U, A, B, I) \
293  ((__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)(U), \
294  (__v4si)_mm_shldi_epi32((A), (B), (I)), \
295  (__v4si)_mm_setzero_si128()))
296 
297 #define _mm256_shldi_epi16(A, B, I) \
298  ((__m256i)__builtin_ia32_vpshldw256((__v16hi)(__m256i)(A), \
299  (__v16hi)(__m256i)(B), (int)(I)))
300 
301 #define _mm256_mask_shldi_epi16(S, U, A, B, I) \
302  ((__m256i)__builtin_ia32_selectw_256((__mmask16)(U), \
303  (__v16hi)_mm256_shldi_epi16((A), (B), (I)), \
304  (__v16hi)(__m256i)(S)))
305 
306 #define _mm256_maskz_shldi_epi16(U, A, B, I) \
307  ((__m256i)__builtin_ia32_selectw_256((__mmask16)(U), \
308  (__v16hi)_mm256_shldi_epi16((A), (B), (I)), \
309  (__v16hi)_mm256_setzero_si256()))
310 
311 #define _mm_shldi_epi16(A, B, I) \
312  ((__m128i)__builtin_ia32_vpshldw128((__v8hi)(__m128i)(A), \
313  (__v8hi)(__m128i)(B), (int)(I)))
314 
315 #define _mm_mask_shldi_epi16(S, U, A, B, I) \
316  ((__m128i)__builtin_ia32_selectw_128((__mmask8)(U), \
317  (__v8hi)_mm_shldi_epi16((A), (B), (I)), \
318  (__v8hi)(__m128i)(S)))
319 
320 #define _mm_maskz_shldi_epi16(U, A, B, I) \
321  ((__m128i)__builtin_ia32_selectw_128((__mmask8)(U), \
322  (__v8hi)_mm_shldi_epi16((A), (B), (I)), \
323  (__v8hi)_mm_setzero_si128()))
324 
325 #define _mm256_shrdi_epi64(A, B, I) \
326  ((__m256i)__builtin_ia32_vpshrdq256((__v4di)(__m256i)(A), \
327  (__v4di)(__m256i)(B), (int)(I)))
328 
329 #define _mm256_mask_shrdi_epi64(S, U, A, B, I) \
330  ((__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)(U), \
331  (__v4di)_mm256_shrdi_epi64((A), (B), (I)), \
332  (__v4di)(__m256i)(S)))
333 
334 #define _mm256_maskz_shrdi_epi64(U, A, B, I) \
335  ((__m256i)__builtin_ia32_selectq_256((__mmask8)(U), \
336  (__v4di)_mm256_shrdi_epi64((A), (B), (I)), \
337  (__v4di)_mm256_setzero_si256()))
338 
339 #define _mm_shrdi_epi64(A, B, I) \
340  ((__m128i)__builtin_ia32_vpshrdq128((__v2di)(__m128i)(A), \
341  (__v2di)(__m128i)(B), (int)(I)))
342 
343 #define _mm_mask_shrdi_epi64(S, U, A, B, I) \
344  ((__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)(U), \
345  (__v2di)_mm_shrdi_epi64((A), (B), (I)), \
346  (__v2di)(__m128i)(S)))
347 
348 #define _mm_maskz_shrdi_epi64(U, A, B, I) \
349  ((__m128i)__builtin_ia32_selectq_128((__mmask8)(U), \
350  (__v2di)_mm_shrdi_epi64((A), (B), (I)), \
351  (__v2di)_mm_setzero_si128()))
352 
353 #define _mm256_shrdi_epi32(A, B, I) \
354  ((__m256i)__builtin_ia32_vpshrdd256((__v8si)(__m256i)(A), \
355  (__v8si)(__m256i)(B), (int)(I)))
356 
357 #define _mm256_mask_shrdi_epi32(S, U, A, B, I) \
358  ((__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)(U), \
359  (__v8si)_mm256_shrdi_epi32((A), (B), (I)), \
360  (__v8si)(__m256i)(S)))
361 
362 #define _mm256_maskz_shrdi_epi32(U, A, B, I) \
363  ((__m256i)__builtin_ia32_selectd_256((__mmask8)(U), \
364  (__v8si)_mm256_shrdi_epi32((A), (B), (I)), \
365  (__v8si)_mm256_setzero_si256()))
366 
367 #define _mm_shrdi_epi32(A, B, I) \
368  ((__m128i)__builtin_ia32_vpshrdd128((__v4si)(__m128i)(A), \
369  (__v4si)(__m128i)(B), (int)(I)))
370 
371 #define _mm_mask_shrdi_epi32(S, U, A, B, I) \
372  ((__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)(U), \
373  (__v4si)_mm_shrdi_epi32((A), (B), (I)), \
374  (__v4si)(__m128i)(S)))
375 
376 #define _mm_maskz_shrdi_epi32(U, A, B, I) \
377  ((__m128i)__builtin_ia32_selectd_128((__mmask8)(U), \
378  (__v4si)_mm_shrdi_epi32((A), (B), (I)), \
379  (__v4si)_mm_setzero_si128()))
380 
381 #define _mm256_shrdi_epi16(A, B, I) \
382  ((__m256i)__builtin_ia32_vpshrdw256((__v16hi)(__m256i)(A), \
383  (__v16hi)(__m256i)(B), (int)(I)))
384 
385 #define _mm256_mask_shrdi_epi16(S, U, A, B, I) \
386  ((__m256i)__builtin_ia32_selectw_256((__mmask16)(U), \
387  (__v16hi)_mm256_shrdi_epi16((A), (B), (I)), \
388  (__v16hi)(__m256i)(S)))
389 
390 #define _mm256_maskz_shrdi_epi16(U, A, B, I) \
391  ((__m256i)__builtin_ia32_selectw_256((__mmask16)(U), \
392  (__v16hi)_mm256_shrdi_epi16((A), (B), (I)), \
393  (__v16hi)_mm256_setzero_si256()))
394 
395 #define _mm_shrdi_epi16(A, B, I) \
396  ((__m128i)__builtin_ia32_vpshrdw128((__v8hi)(__m128i)(A), \
397  (__v8hi)(__m128i)(B), (int)(I)))
398 
399 #define _mm_mask_shrdi_epi16(S, U, A, B, I) \
400  ((__m128i)__builtin_ia32_selectw_128((__mmask8)(U), \
401  (__v8hi)_mm_shrdi_epi16((A), (B), (I)), \
402  (__v8hi)(__m128i)(S)))
403 
404 #define _mm_maskz_shrdi_epi16(U, A, B, I) \
405  ((__m128i)__builtin_ia32_selectw_128((__mmask8)(U), \
406  (__v8hi)_mm_shrdi_epi16((A), (B), (I)), \
407  (__v8hi)_mm_setzero_si128()))
408 
409 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
410 _mm256_shldv_epi64(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
411 {
412  return (__m256i)__builtin_ia32_vpshldvq256((__v4di)__A, (__v4di)__B,
413  (__v4di)__C);
414 }
415 
416 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
417 _mm256_mask_shldv_epi64(__m256i __A, __mmask8 __U, __m256i __B, __m256i __C)
418 {
419  return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256(__U,
420  (__v4di)_mm256_shldv_epi64(__A, __B, __C),
421  (__v4di)__A);
422 }
423 
424 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
425 _mm256_maskz_shldv_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
426 {
427  return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256(__U,
428  (__v4di)_mm256_shldv_epi64(__A, __B, __C),
429  (__v4di)_mm256_setzero_si256());
430 }
431 
432 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
433 _mm_shldv_epi64(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
434 {
435  return (__m128i)__builtin_ia32_vpshldvq128((__v2di)__A, (__v2di)__B,
436  (__v2di)__C);
437 }
438 
439 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
440 _mm_mask_shldv_epi64(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
441 {
442  return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128(__U,
443  (__v2di)_mm_shldv_epi64(__A, __B, __C),
444  (__v2di)__A);
445 }
446 
447 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
448 _mm_maskz_shldv_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
449 {
450  return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128(__U,
451  (__v2di)_mm_shldv_epi64(__A, __B, __C),
452  (__v2di)_mm_setzero_si128());
453 }
454 
455 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
456 _mm256_shldv_epi32(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
457 {
458  return (__m256i)__builtin_ia32_vpshldvd256((__v8si)__A, (__v8si)__B,
459  (__v8si)__C);
460 }
461 
462 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
463 _mm256_mask_shldv_epi32(__m256i __A, __mmask8 __U, __m256i __B, __m256i __C)
464 {
465  return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256(__U,
466  (__v8si)_mm256_shldv_epi32(__A, __B, __C),
467  (__v8si)__A);
468 }
469 
470 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
471 _mm256_maskz_shldv_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
472 {
473  return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256(__U,
474  (__v8si)_mm256_shldv_epi32(__A, __B, __C),
475  (__v8si)_mm256_setzero_si256());
476 }
477 
478 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
479 _mm_shldv_epi32(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
480 {
481  return (__m128i)__builtin_ia32_vpshldvd128((__v4si)__A, (__v4si)__B,
482  (__v4si)__C);
483 }
484 
485 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
486 _mm_mask_shldv_epi32(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
487 {
488  return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128(__U,
489  (__v4si)_mm_shldv_epi32(__A, __B, __C),
490  (__v4si)__A);
491 }
492 
493 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
494 _mm_maskz_shldv_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
495 {
496  return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128(__U,
497  (__v4si)_mm_shldv_epi32(__A, __B, __C),
498  (__v4si)_mm_setzero_si128());
499 }
500 
501 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
502 _mm256_shldv_epi16(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
503 {
504  return (__m256i)__builtin_ia32_vpshldvw256((__v16hi)__A, (__v16hi)__B,
505  (__v16hi)__C);
506 }
507 
508 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
509 _mm256_mask_shldv_epi16(__m256i __A, __mmask16 __U, __m256i __B, __m256i __C)
510 {
511  return (__m256i)__builtin_ia32_selectw_256(__U,
512  (__v16hi)_mm256_shldv_epi16(__A, __B, __C),
513  (__v16hi)__A);
514 }
515 
516 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
517 _mm256_maskz_shldv_epi16(__mmask16 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
518 {
519  return (__m256i)__builtin_ia32_selectw_256(__U,
520  (__v16hi)_mm256_shldv_epi16(__A, __B, __C),
521  (__v16hi)_mm256_setzero_si256());
522 }
523 
524 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
525 _mm_shldv_epi16(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
526 {
527  return (__m128i)__builtin_ia32_vpshldvw128((__v8hi)__A, (__v8hi)__B,
528  (__v8hi)__C);
529 }
530 
531 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
532 _mm_mask_shldv_epi16(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
533 {
534  return (__m128i)__builtin_ia32_selectw_128(__U,
535  (__v8hi)_mm_shldv_epi16(__A, __B, __C),
536  (__v8hi)__A);
537 }
538 
539 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
540 _mm_maskz_shldv_epi16(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
541 {
542  return (__m128i)__builtin_ia32_selectw_128(__U,
543  (__v8hi)_mm_shldv_epi16(__A, __B, __C),
544  (__v8hi)_mm_setzero_si128());
545 }
546 
547 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
548 _mm256_shrdv_epi64(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
549 {
550  return (__m256i)__builtin_ia32_vpshrdvq256((__v4di)__A, (__v4di)__B,
551  (__v4di)__C);
552 }
553 
554 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
555 _mm256_mask_shrdv_epi64(__m256i __A, __mmask8 __U, __m256i __B, __m256i __C)
556 {
557  return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256(__U,
558  (__v4di)_mm256_shrdv_epi64(__A, __B, __C),
559  (__v4di)__A);
560 }
561 
562 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
563 _mm256_maskz_shrdv_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
564 {
565  return (__m256i)__builtin_ia32_selectq_256(__U,
566  (__v4di)_mm256_shrdv_epi64(__A, __B, __C),
567  (__v4di)_mm256_setzero_si256());
568 }
569 
570 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
571 _mm_shrdv_epi64(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
572 {
573  return (__m128i)__builtin_ia32_vpshrdvq128((__v2di)__A, (__v2di)__B,
574  (__v2di)__C);
575 }
576 
577 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
578 _mm_mask_shrdv_epi64(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
579 {
580  return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128(__U,
581  (__v2di)_mm_shrdv_epi64(__A, __B, __C),
582  (__v2di)__A);
583 }
584 
585 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
586 _mm_maskz_shrdv_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
587 {
588  return (__m128i)__builtin_ia32_selectq_128(__U,
589  (__v2di)_mm_shrdv_epi64(__A, __B, __C),
590  (__v2di)_mm_setzero_si128());
591 }
592 
593 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
594 _mm256_shrdv_epi32(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
595 {
596  return (__m256i)__builtin_ia32_vpshrdvd256((__v8si)__A, (__v8si)__B,
597  (__v8si)__C);
598 }
599 
600 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
601 _mm256_mask_shrdv_epi32(__m256i __A, __mmask8 __U, __m256i __B, __m256i __C)
602 {
603  return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256(__U,
604  (__v8si)_mm256_shrdv_epi32(__A, __B, __C),
605  (__v8si)__A);
606 }
607 
608 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
609 _mm256_maskz_shrdv_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
610 {
611  return (__m256i)__builtin_ia32_selectd_256(__U,
612  (__v8si)_mm256_shrdv_epi32(__A, __B, __C),
613  (__v8si)_mm256_setzero_si256());
614 }
615 
616 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
617 _mm_shrdv_epi32(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
618 {
619  return (__m128i)__builtin_ia32_vpshrdvd128((__v4si)__A, (__v4si)__B,
620  (__v4si)__C);
621 }
622 
623 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
624 _mm_mask_shrdv_epi32(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
625 {
626  return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128(__U,
627  (__v4si)_mm_shrdv_epi32(__A, __B, __C),
628  (__v4si)__A);
629 }
630 
631 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
632 _mm_maskz_shrdv_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
633 {
634  return (__m128i)__builtin_ia32_selectd_128(__U,
635  (__v4si)_mm_shrdv_epi32(__A, __B, __C),
636  (__v4si)_mm_setzero_si128());
637 }
638 
639 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
640 _mm256_shrdv_epi16(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
641 {
642  return (__m256i)__builtin_ia32_vpshrdvw256((__v16hi)__A, (__v16hi)__B,
643  (__v16hi)__C);
644 }
645 
646 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
647 _mm256_mask_shrdv_epi16(__m256i __A, __mmask16 __U, __m256i __B, __m256i __C)
648 {
649  return (__m256i)__builtin_ia32_selectw_256(__U,
650  (__v16hi)_mm256_shrdv_epi16(__A, __B, __C),
651  (__v16hi)__A);
652 }
653 
654 static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256
655 _mm256_maskz_shrdv_epi16(__mmask16 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
656 {
657  return (__m256i)__builtin_ia32_selectw_256(__U,
658  (__v16hi)_mm256_shrdv_epi16(__A, __B, __C),
659  (__v16hi)_mm256_setzero_si256());
660 }
661 
662 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
663 _mm_shrdv_epi16(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
664 {
665  return (__m128i)__builtin_ia32_vpshrdvw128((__v8hi)__A, (__v8hi)__B,
666  (__v8hi)__C);
667 }
668 
669 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
670 _mm_mask_shrdv_epi16(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
671 {
672  return (__m128i)__builtin_ia32_selectw_128(__U,
673  (__v8hi)_mm_shrdv_epi16(__A, __B, __C),
674  (__v8hi)__A);
675 }
676 
677 static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128
678 _mm_maskz_shrdv_epi16(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
679 {
680  return (__m128i)__builtin_ia32_selectw_128(__U,
681  (__v8hi)_mm_shrdv_epi16(__A, __B, __C),
682  (__v8hi)_mm_setzero_si128());
683 }
684 
685 
686 #undef __DEFAULT_FN_ATTRS128
687 #undef __DEFAULT_FN_ATTRS256
688 
689 #endif
_mm_maskz_expand_epi8
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_expand_epi8(__mmask16 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:92
_mm256_mask_expandloadu_epi8
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_expandloadu_epi8(__m256i __S, __mmask32 __U, void const *__P)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:226
_mm_mask_expandloadu_epi8
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_expandloadu_epi8(__m128i __S, __mmask16 __U, void const *__P)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:116
_mm_mask_compress_epi8
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_compress_epi8(__m128i __S, __mmask16 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:38
_mm256_maskz_compress_epi8
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_compress_epi8(__mmask32 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:156
_mm256_mask_shrdv_epi64
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_shrdv_epi64(__m256i __A, __mmask8 __U, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:555
_mm_shrdv_epi64
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_shrdv_epi64(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:571
_mm_maskz_shldv_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_shldv_epi16(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:540
_mm256_shrdv_epi64
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_shrdv_epi64(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:548
_mm_maskz_compress_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_compress_epi16(__mmask8 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:30
_mm_mask_shldv_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_shldv_epi16(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:532
_mm256_mask_expand_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_expand_epi16(__m256i __S, __mmask16 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:178
_mm_maskz_shldv_epi64
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_shldv_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:448
_mm256_mask_compressstoreu_epi16
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_compressstoreu_epi16(void *__P, __mmask16 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:164
_mm256_mask_expand_epi8
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_expand_epi8(__m256i __S, __mmask32 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:194
_mm_shldv_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_shldv_epi16(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:525
_mm256_shldv_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_shldv_epi16(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:502
_mm_maskz_expandloadu_epi8
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_expandloadu_epi8(__mmask16 __U, void const *__P)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:124
_mm_maskz_shrdv_epi64
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_shrdv_epi64(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:586
__P
__inline unsigned int unsigned int unsigned int * __P
Definition: bmi2intrin.h:25
_mm256_maskz_expandloadu_epi8
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_expandloadu_epi8(__mmask32 __U, void const *__P)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:234
_mm_shrdv_epi32
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_shrdv_epi32(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:617
__mmask32
unsigned int __mmask32
Definition: avx512bwintrin.h:17
_mm_mask_compress_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_compress_epi16(__m128i __S, __mmask8 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:22
_mm256_mask_shldv_epi32
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_shldv_epi32(__m256i __A, __mmask8 __U, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:463
_mm256_maskz_expand_epi8
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_expand_epi8(__mmask32 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:202
_mm256_maskz_expand_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_expand_epi16(__mmask16 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:186
_mm256_maskz_expandloadu_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_expandloadu_epi16(__mmask16 __U, void const *__P)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:218
_mm_maskz_shldv_epi32
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_shldv_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:494
_mm256_mask_shrdv_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_shrdv_epi16(__m256i __A, __mmask16 __U, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:647
_mm_mask_compressstoreu_epi8
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_compressstoreu_epi8(void *__P, __mmask16 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:61
_mm256_mask_compress_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_compress_epi16(__m256i __S, __mmask16 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:132
_mm_mask_expandloadu_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_expandloadu_epi16(__m128i __S, __mmask8 __U, void const *__P)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:100
_mm256_maskz_shrdv_epi64
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_shrdv_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:563
_mm_maskz_expandloadu_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_expandloadu_epi16(__mmask8 __U, void const *__P)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:108
__DEFAULT_FN_ATTRS256
#define __DEFAULT_FN_ATTRS256
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:19
_mm_mask_shldv_epi64
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_shldv_epi64(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:440
_mm256_maskz_shrdv_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_shrdv_epi16(__mmask16 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:655
__D
static __inline__ void short __D
Definition: immintrin.h:369
_mm256_mask_shldv_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_shldv_epi16(__m256i __A, __mmask16 __U, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:509
_mm256_mask_compressstoreu_epi8
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_compressstoreu_epi8(void *__P, __mmask32 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:171
_mm256_maskz_shldv_epi64
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_shldv_epi64(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:425
_mm256_mask_expandloadu_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_expandloadu_epi16(__m256i __S, __mmask16 __U, void const *__P)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:210
_mm_mask_compressstoreu_epi16
static __inline__ void __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_compressstoreu_epi16(void *__P, __mmask8 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:54
_mm_shldv_epi64
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_shldv_epi64(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:433
_mm_shrdv_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_shrdv_epi16(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:663
_mm_mask_shrdv_epi32
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_shrdv_epi32(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:624
_mm_setzero_si128
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS _mm_setzero_si128(void)
Creates a 128-bit integer vector initialized to zero.
Definition: emmintrin.h:3777
_mm256_mask_shldv_epi64
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_shldv_epi64(__m256i __A, __mmask8 __U, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:417
_mm_maskz_compress_epi8
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_compress_epi8(__mmask16 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:46
_mm_maskz_shrdv_epi32
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_shrdv_epi32(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:632
_mm_maskz_shrdv_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_shrdv_epi16(__mmask8 __U, __m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:678
_mm256_shrdv_epi32
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_shrdv_epi32(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:594
_mm256_maskz_compress_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_compress_epi16(__mmask16 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:140
_mm256_shldv_epi32
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_shldv_epi32(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:456
__DEFAULT_FN_ATTRS128
#define __DEFAULT_FN_ATTRS128
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:18
__mmask16
unsigned short __mmask16
Definition: avx512fintrin.h:42
_mm_mask_shrdv_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_shrdv_epi16(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:670
_mm256_maskz_shldv_epi32
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_shldv_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:471
_mm256_mask_shrdv_epi32
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_shrdv_epi32(__m256i __A, __mmask8 __U, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:601
_mm_mask_shldv_epi32
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_shldv_epi32(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:486
_mm256_mask_compress_epi8
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_mask_compress_epi8(__m256i __S, __mmask32 __U, __m256i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:148
_mm_maskz_expand_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_maskz_expand_epi16(__mmask8 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:76
_mm256_shldv_epi64
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_shldv_epi64(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:410
_mm_mask_expand_epi16
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_expand_epi16(__m128i __S, __mmask8 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:68
_mm256_maskz_shrdv_epi32
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_shrdv_epi32(__mmask8 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:609
_mm_mask_expand_epi8
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_expand_epi8(__m128i __S, __mmask16 __U, __m128i __D)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:84
_mm_mask_shrdv_epi64
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_mask_shrdv_epi64(__m128i __A, __mmask8 __U, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:578
_mm256_setzero_si256
static __inline __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS _mm256_setzero_si256(void)
Constructs a 256-bit integer vector initialized to zero.
Definition: avxintrin.h:4316
_mm_shldv_epi32
static __inline__ __m128i __DEFAULT_FN_ATTRS128 _mm_shldv_epi32(__m128i __A, __m128i __B, __m128i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:479
__mmask8
unsigned char __mmask8
Definition: avx512fintrin.h:41
_mm256_shrdv_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_shrdv_epi16(__m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:640
_mm256_maskz_shldv_epi16
static __inline__ __m256i __DEFAULT_FN_ATTRS256 _mm256_maskz_shldv_epi16(__mmask16 __U, __m256i __A, __m256i __B, __m256i __C)
Definition: avx512vlvbmi2intrin.h:517